محل تبلیغات شما

تشکل باغداران فارسپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از GIS در حوضه آبخیز تجن

 
زمین لغزش، سیل زله، آتشفشان و . از جمله بلایای طبیعی به شمار می رود که هر ساله خسارت جانی و مالی فراوانی را به همراه دارند. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوِژی، زمینه های مناسبی برای شناخت و کاهش این خطرات طبیعی فراهم شده است. ولی به دلیل رشد بی رویه جمعیت و در نتیجه افزایش تراکم جمعیت و تعرض به طبیعت وم استفاده صحیح از زمین هر چه بیشتر احساس می شود. وقوع زمین لغزش در حوضه های البرز شمالی بدلیل تبدیل اراضی جنگلی به زمین های زراعی و جاده سازی در حال افزایش است. وم بررسی و تحقیق در خصوص این پدیده، پهنه بندی خطر زمین لغزش و همچنین شناسایی مناطق حساس برای پیشگیری و یا دوری جستن از خسارات ناشی از آن به خوبی احساس می شود. روش های متعددی برای پهنه بندی مناطق مختلف از نظر حساسیت به زمین لغزش وجود دارد که در این مطالعه، روش آن بالاگان برای پهنه بندی منطقه مورد مطالعه استفاده قرار گرفت. در روش مورد استفاده نقشه های مورد نیاز شامل (نقشه های شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، زمین شناسی، زمین شناسی ساختمانی، آبهای زیرزمینی، لندفرم و واحد کاری) در محیط GIS با استفاده از نرم افزارهای ILWIS و Arcview تهیه و در نهایت مدلی برای پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز تجن ارائه گردید. در پایان برای ارزیابی صحت داده ها، نقشه پراکنش زمین لغزش حوضه تهیه و کنترل گردید. نتایج نشان داد که اکثر زمین لغزشهای وقوع یافته در این حوضه 53% در پهنه VHH، 2/21% در پهنه HH، 4/16% در پهنه MH و 5/9% در پهنه LH مشاهده شد ولی در پهنهVLH هیچ لغزشی مشاهده نگردید. بنابراین صحت مدل پیشنهادی برای منطقه مورد تایید قرار گرفت.
ادامه مطلب

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
فلزیاب و طلایاب کرج و تهران 09362131009 bestbeauty2020 چاپ مرکزي موسسه فرهنگی آموزشی اندیشه پویای فاطمی وکتور گرافیک nofamila بهترين مطالب اينترنت محمد امین حری